Huurvoorwaarden

Interesse in onze Morgan ?

 

Lees aandachtig onze huurvoorwaarden. Heeft U nadien nog vragen, aarzel niet om ons te contacteren ( gsm of contactformulier op onze website).

Wij beantwoorden graag al Uw vragen.

 

Contacteer ons voor vrijblijvende offerte.

Vindt U niet precies wat U zoekt, laat het ons weten en wij maken voor U een offerte op maat.

 

 

Onze huurovereenkomst omvat de hieronder opgesomde Artikels :

 

1. Deze overeenkomst omvat het verhuur van een auto, Morgan Plus 4 met nummerplaat 1-WBC-104 en komt tot stand tussen de huurder en

     verhuurder,

     zijnde Wim De Gendt,     

     zaakvoerder van DGW Consulting, Motje 19, 9930 Lievegem.

 

2. De overeenkomst gaat in op afgesproken datum en tijd . Hiermee wordt bedoeld het tijdstip waarop de sleutel van de wagen door de huurder

     in ontvangst wordt genomen bij het in ontvangst nemen van de wagen.   

     En eindigt op afgesproken datum en tijd. Hiermee wordt bedoeld het tijdstip waarop de sleutel aan de verhuurder wordt terugbezorgd bij het inleveren

     van de wagen.

 

    Indien de huurder de wagen niet overeenkomstig dit artikel heeft terugbezorgd, eindigt de huurovereenkomst op het tijdstip waarop de wagen bij de

    verhuurder wordt terugbezorgd. 

    In dit geval is de huurder de gebruikelijke huurprijs voor de extra periode waarin hij de wagen tot zijn beschikking had verschuldigd.

 

3. De huurprijs. Hiervoor verwijzen wij naar onze 'PRIJZEN'

 

     De wagen mag, in samenspraak met de verhuurder en indien de planning dit toelaat, de avond voorheen opgehaald worden en de dag volgend op het

     verhuur teruggebracht worden. 

     Deze afspraak dient dan ook expliciet in de overeenkomst vermeld indien van toepassing.

     Hiervoor wordt echter wel een toeslag van 50 euro gevraagd.

 

     De huurprijs dienst steeds volledig voldaan te zijn bij aanvang van de huurperiode.

     Wij beschikken over een betaalterminal. Het reserveren van de waarborg kan enkel mits gebruik van VISA of Mastercard.

     Hou Uw limieten van Uw betaalkaarten in de gaten en verhoog limiet indien  nodig zodat U geen problemen hebt bij betaling van de huursom en waarborg.

 

     Betalen kan U ook vooraf op naam van DGW Renting op Rekeningnummer : BE74 7350 4630 9707

 

4. De kilometervergoeding.

     De basishuurprijs van onze Morgan omvat tevens 150 kilometer voor 1 dag en 250 kilometer voor 2 dagen.

     Extra kilometers worden aangerekend aan 0,30 euro/km.

     Bij aanvang van het verhuur zal de kilometerstand worden genoteerd en na het inleveren van de wagen zullen de extra kilometers

     indien van toepassing worden aangerekend.

     De wagen wordt steeds met een volle tank afgeleverd en met volle tank teruggebracht.

     Indien de wagen niet met volle tank wordt teruggebracht zal dit na verhuur in rekening worden gebracht.

     Bovenop de brandstofkost zal in dit geval een supplementair forfaitair bedrag van 25 euro aangerekend worden.

 

     Wanneer uitdrukkelijk wordt afgesproken dat de wagen door ons wordt afgeleverd op een overeengekomen plaats en tijdstip

     dan worden hiervoor op dezelfde manier de extra kilometers aangerekend, nl. aan 0,60 euro/km.

     Dit bedrag wordt bij aanvang van de overeenkomst berekend en vereffend.

 

5. De waarborg.   

     Ten titel van waarborg dient  een bedrag van 2250 euro te worden voldaan bij  aanvang van de huurperiode.

     De waarborg zal worden terugbetaald door de verhuurder bij het terugbrengen van de wagen en voorzover deze niet beschadigd is.  

     Bij overhandigen van de sleutel wordt door huurder en verhuurder een beschrijving opgemaakt van eventuele beschadigingen

     van de wagen. De wagen wordt direct na terug inleveren  op extra gebreken gecontroleerd. Indien blijkt dat deze niet aanwezig

     waren bij het overhandigen van de sleutel aan de huurder zullen deze in rekening gebracht worden  en verhaald worden ten opzichte

     van de huurder . De waarborg zal in dit geval niet of slechts gedeeltelijk worden terugbetaald volgens de werkelijke schade. 

     In punt 10 wordt verder de franchiseregeling besproken . Hierbij wordt duidelijk omschreven wat het max. mogelijke bedrag is dat bij

     een ongeval kan ingehouden worden op de waarborg indien de bestuurder geheel of gedeeltelijk aansprakelijk is.

 

6. Omboekingen.

     Voor een meerprijs van 25 euro heb je de mogelijkheid je boeking, minimum 48h op voorhand, om te boeken naar een andere datum

     indien beschikbaar in onze planning en indien  de volledige huurprijs reeds werd voldaan.

 

7. Annuleringen.

     Vooraf betaalde huursommen worden niet terugbetaald, tenzij annuleringen tot 48 h op voorhand en mits betaling van de

     omboekingsvergoeding ( cfr. punt 6) In dit geval gaat het niet om een annulering , maar om een omboeking.

 

8. Onze extra's

     Tegen een meerprijs kan U tevens genieten van een aantal 'extra’s' die wij U kunnen aanbieden om Uw beleving 

     nog onvergetelijker te maken :  

 

 • GPS
 • uitgestippelde route
 • picknick mand
 • lederen reiskoffer
 • party tent
 • party tafels

 

     Graag verwijzen wij hiervoor naar onze 'extra's' voor meer info hierover.

 

 

9. Onze partners.

     Geheel vrijblijvend hebben wij nog een aantal suggesties in aanvulling op ons aanbod.

     U vindt meer info hierover onder 'onze partners'

 

     DGW Renting is op geen enkele manier echter aansprakelijk voor arrangementen of overeenkomsten rechtstreeks aangegaan

     met onze partners.

 

10. De verplichtingen en aansprakelijkheid van de huurder.

 • De huurder dient de wagen bij de verhuurder op te halen op het overeengekomen tijdstip  en in dezelfde toestand ( mbt schade en reinheid) op het afgesproken tijdstip aan de verhuurder terug te bezorgen Het niet naleven van deze afspraak zal meerkosten met zich meebrengen, cfr punt 2 en 5.

 

 • De huurder is verplicht elke schade en elk gebrek alsmede diefstal van de wagen terstond aan de verhuurder te melden. Onze schriftelijke overeenkomst bevat tevens een handleiding van wat te doen in geval van autopech, ongeval of diefstal van de wagen.

 

 • Wanneer U de wagen verlaat (onbewaakt achterlaat) dient de kap steeds gesloten te worden.

 

 • Bij dreigend onweer dient  de kap van de wagen gesloten te worden.  De huurder zal alle nodige acties ondernemen om schade aan de wagen te voorkomen en zal indien nodig hiervoor contact opnemen met de verhuurder. 

 

 • Bij het huren van de wagen voor 2 of meerdere dagen dient de wagen  volledig dicht en afgesloten op een veilige en beschutte plaats te overnachten. Tussen 22:00 en 07:00 dient de wagen binnen gestald te staan. 

 

 • Op het gehuurde materiaal mogen geen stickers, plakband, … worden aangebracht.

 

 • De huurder dient  minimum 25  en maximum 70 jaar oud te zijn. 

 

 • Bij aanvang van de verhuurovereenkomst dient een kopie ter beschikking gesteld van een Belgische  identiteitskaart en rijbewijs van de huurder. De huurder dient  minstens 6 maand in het bezit te zijn van een volledig en geldig Belgisch rijbewijs.

       De huurder verklaart uitdrukkelijk in de 5 jaar voorafgaand aan het huren van de wagen niet veroordeeld geweest te zijn in verband

       met rijden onder invloed (drank/drugs), gevaarlijk rijden, rijden zonder verzekering of verzekeringsfraude.

       Noch in de 2 jaar voorafgaand aan het verhuur betrokken geweest bij schadeclaims door de fout van de huurder.

       Noch in afgelopen 5  jaar uitgesloten geweest te zijn of geweigerd door enige verzekeraar om welke reden dan ook.

       De huurder verklaart eveneens in de 5 jaar voorafgaand aan het huren van de wagen niet ontzet geweest te zijn uit het recht tot

       het besturen van een voertuig. De huurder zal hiervoor een verklaring op eer tekenen.

 

 • De huurder is de enige persoon die de wagen mag besturen.

 

 • De huurder maakt geen gebruik van medicatie die het rijgedrag negatief kan beinvloeden.

      De huurder heeft geen handicap die het rijgedrag  negatief kan beinvloeden.

 

 • De huurder is volledig aansprakelijk voor alle schade en kosten die het gevolg zijn van het feit niet (meer) aan bovenstaande  voorwaarden te voldoen. 

 

 • Mogelijke verkeersovertredingen veroorzaakt door de huurder tijdens de huurperiode zijn volledig ten laste van de huurder .

 

 • Op het einde van de verhuurperiode zullen huurder en verhuurder een formulier ondertekenen waar de eventuele opgelopenschade aan de wagen wordt vastgelegd, alsook de eindstand van de km teller , waarna de eventueel extra gereden km kunnen berekend worden, Bijlage 4 aan de huurovereenkomst.

 

 • Bij ongeval of schade zullen mogelijks volgende franchise bedragen in mindering gebracht worden op de waarborg :

 

   - 750 euro franchise omnium  

   - 500 euro franchise BA  

   - 500 euro extra franchise indien schade veroorzaakt door een bestuurder die buiten medeweten van de verhuurder,

                            niet aan de voorwaarden voldoet    ( vb het laten besturen van het voertuig door een andere persoon dan de huurder)  

   - 500 euro extra franchise indien schade door bestuurder < 25 jr  

 

In geval van discussie bij ongeval zal de borg pas worden vrijgegeven nadat alle feiten gekend zijn.

Maw wanneer het PV opgesteld door de politie wordt vrijgegeven door het parket.  

 

 

 

 

 

Deze website wil gebruik maken van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren.
Gelieve aan te geven of u deze cookies al dan niet wenst te aanvaarden.
Meer informatie